Our Score
 
 

Hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp. APS luôn cố gắng tạo môi trường làm việc cho nhân viên. Phát động phong trào thi đua luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn bộ nhân viên trong công ty.
Tháng 4 năm 2017 APS phát động phong trào thi đua: ” kỷ luật nghiêm minh tác phong chuyên nghiệp”
Áp dụng với toàn bộ 23 mục tiêu tại khu vực Hà Nội.
Riêng mục tiêu tại Ticom được đặc cách áp dụng cơ cấu giải thưởng riêng.
Giải nhất: Bằng khen – Giấy Chứng nhận bảo vệ chuyên nghiệp APS và tiền thưởng: 800.000 Đồng
Giải nhì: Bằng khen –  Giấy Chứng nhận bảo vệ chuyên nghiệp APS và Tiền thưởng: 500.000 Đồng
Giải ba: Tiền thưởng: 300.000 Đồng
Phong Trào Thi Đua Tháng 4 - Kỷ Luật Nghiêm Minh Tác phong chuyên nghiệp Phong Trào Thi Đua Tháng 4 - Kỷ Luật Nghiêm Minh Tác phong chuyên nghiệp

Sau 1 tháng phát động phong trào thi đua. Dưới xét duyệt và bình bầu đã trọn ra 2 nhân viên xuất sắc nhất của tháng
Giải nhất:  Nhân viên: Phạm Đình Thành
Giải nhì: Nguyễn Văn Ánh
Phong Trào Thi Đua Tháng 4 - Kỷ Luật Nghiêm Minh Tác phong chuyên nghiệp Phong Trào Thi Đua Tháng 4 - Kỷ Luật Nghiêm Minh Tác phong chuyên nghiệp
Không ngại vượt mưa gió. Ban Giám đốc đến tận nhà và nơi làm việc của nhân viên để trao giai thưởng và động viên anh em làm việc.
Phong Trào Thi Đua Tháng 4 - Kỷ Luật Nghiêm Minh Tác phong chuyên nghiệp Phong Trào Thi Đua Tháng 4 - Kỷ Luật Nghiêm Minh Tác phong chuyên nghiệp Phong Trào Thi Đua Tháng 4 - Kỷ Luật Nghiêm Minh Tác phong chuyên nghiệp
Hi Vọng trong đợt phát động phong trào thi đua sau sẽ có nhiều nhân viên đoạt giải hơn nữa.